Eğitim

Çalışmalarımızla, öğrencilerimizin zihinsel, bedensel yeteneklerini geliştirirken, ruhsal yönden de dengeli, sağlıklı, özgüven duygusu kazanmış bireyler olmalarını sağlamaktayız. Eğitim yöntemimiz; öğrenci merkezli olup; düşünen, sorgulayan, aldığı bilgiyi işleyebilen ve öğrenme alanları arasında ilişkiler kurabilen bireyler yaratmaya yöneliktir. Disiplinin olduğu yerde başarının olduğuna; eğitim ve öğretimde ise başarının yolunun sevgiden geçtiğine inanmaktayız.Amacımız öğrenmekten keyif alana, kendisiyle-toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek mutlu bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle programlarımızı hazırlarken;

 • Öğrencilerimizin temel yaşam becerilerine dokunarak,
 • İstenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve
 • Yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını hedefleriz.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için programlarımızı çocuğu merkeze alan bir yaklaşımla hazırlarız. Hareket noktamız, çocuklarımızın merak duygusudur. Bütün bu hedeflere “birey”, “toplum” ve “doğa” öğrenme alanlarını temel alarak ulaşmaktayız.

Butik bir yapıya sahip olan okullarımızda;

 • Çocuklar kendilerini rahat hissederler.
 • Her biri yakından takip edilir.
 • Okulumuz, öğrencisini entelektüel, duygusal, düşünsel ve fiziksel bir bütün olarak kabul eder ve eğitimini çok boyutlu olarak ele alır.
 • “Tek tip” öğrenci yetiştirmeden uzak öğrencilerin düzeylerine göre bir öğrenme ortamı yaratılır.
 • Çocukların hayal gücü önemsenir ve bu konuda karşısına çıkacak engelleri nasıl aşacağı öğretilir.
   

Öğretmenlerimiz; öğrencinin yanında bir rehber gibi yer alarak öğrenmeyi kolaylaştırıp, öğrencileri keşfederek ve yaparak öğrenmeye teşvik ederler. Sınıflarında farklı öğrenen öğrencilerin bulunduğunu bilerek öğretebilmek için bir tasarımcı gibi çalışıp hazırlık yaparlar. Herkesin düşüncesini dile getirebildiği ve kendini değerli hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedeflerler.

Dünyadaki eğitim trendlerini yakından takip eden öğretmenlerimiz, sürekli olarak bilgilerini güncelleyen, alanlarındaki yenilikleri ve teknolojiyi takip eden, Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarında yetişmiş, yenilikçi, aydın eğitimcilerdir.

Eğitim kadromuzun eğitim fakültesi mezunu ve deneyimli olmasına önem verilmektedir. Okulumuzda eğitim ve öğretim, her yıl Eylül ayının başında başlar, Haziran ayının sonuna kadar devam eder.


TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ

Türkçe’yi düzgün kullanma, konuşmada akıcılık, kendini ifade edebilme, iletişim becerileri kazanma ve kelime dağarcığının gelişmesini hedeflenmektedir (Şarkı, şiir, bilmece, tekerlemeler, drama ve rol oynama çalışmaları, hikâye ve kukla etkinlikleri vb).

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler eğitiminde yer alan çalışmalar çocukların duygularını tanımalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, sevgi ve saygı değerlerini içselleştirmelerini sağlamaktadır. Bu konudaki etkinlikler, kişilerin yaşamda sahip olmaları gerektiğini düşündüğümüz cesaret, sorumluluk, adalet, erdemli olma, temkinli olma gibi değerlerin temelini oluşturmaya yöneliktir.

Olumlu insan ilişkilerinin yapıtaşları olan empati, saygı, bencil olmama, anlayış gösterme ve değer verme becerilerini çocuklarımızın davranışlarına yansıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca duygularını kontrol etmeyi, arkadaşlığı, zorlukları aşmayı, başkaları ile anlaşıp yapıcı yöntemlerle problem çözmeyi öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

KAVRAM EĞİTİMİ

Günlük yaşamda kullanılan eşyalar, çevredeki tüm nesneler ve bunların özellikleri, matematik kavramları, bilişsel gelişimi destekleyen etkinliklerle öğretilir. Üç boyutlu öğrenmenin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yapılır ve kitap çalışmalarıyla pekiştirme sağlanır.

SANAT ÇALIŞMALARI

Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek, el - göz koordinasyonunun gelişimine katkıda bulunmak, yaratıcılık ve estetik algılarının gelişmesini sağlamak amacıyla bireysel ya da grup halinde çeşitli çalışmalar yapılır.

DOĞUM GÜNLERİ ve PARTİLER

Çocuklarımızın doğum günleri, yuva ve hazırlık sınıflarında Montessori Yöntemine göre arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte kutlanmaktadır. Yıl içinde eğitim programlarına paralel olacak şekilde konulara uygun ( Kırmızı renk partisi, pijama partisi, sonbahar partisi ) ya da sadece eğlendirme amaçlı partiler (maskeli balo, şapka partisi) de düzenlenir.

KÜLTÜR ve ÇEVRE GEZİLERİ

Çevredeki parklara, hayvanat bahçelerine, müzelere geziler düzenlenerek çocuklarımıza çevremiz tanıtılır. Eğitim etkinlikleri içinde, çocukların bu gezilerdeki gözlemlerini kullanabilecekleri çalışmalara yer verilir.

BECERİ ve KAVRAM EĞİTİMİ

Çocuğa yaşadığı çevre ve dünya hakkında merakını giderici, hayatını kolaylaştırıcı bilgiler verilir. Kendi işlerini yapmasına, sorumluluk almasına yönelik temel yaşam becerileri öğretilir. “Yaşayarak ve gözleyerek öğrenme” anlayışımız doğrultusunda programda yer alan etkinlikler ve özel günler ile ilgili geziler, eğlenceler düzenlenir.

Hazırlık sınıflarında satranç, ritm, ve laboratuar çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, kazandırdığı bilgi ve becerilerin yanında, başlanan işin sonuçlandırılması, işbirliği alışkanlıklarının kazandırılması açısından da önem taşımaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Özel Efdal Anaokulları’nda yabancı dil derslerinde uygulanan programın öğrencilerimizde istek ve merak uyandıran çalışmalarla donatılmış olması, öğrencilerin içsel motivasyonunu sürekli ayakta tutarak öğrenimi hayatın bir parçası haline getirir. Dil eğitimindeki amacımız, çocuklarımızın ana dillerinin haricinde başka dillerin, farklı seslerin ve farklı kültürlerin var olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Amacımız öğrencilerimize İngilizceyi öğretirken dili oyun yoluyla, eğlenceli bir şekilde edindirmektir. Her çocuk farklı birer bireydir; doğaları ve yetenekleri birbirlerinden farklıdır. Önemli olan her bireyi olduğu gibi kabul edip öğrencilerimizi kendi yetenekleri doğrultusunda eğitmek ve bulundukları yerden bir adım daha öteye taşımaktır. Okulumuzda İngilizceyi öğretirken de bu ilkelere bağlı kalınır ve tek bir metot izlenmez. Eğitimimizin her zaman dinamik olması sağlanır.

Bu nedenle şarkı, dans, diyalog kurma, kukla konuşturma, resim ve akıllı tahta kullanımı gibi etkinliklerle kurgulanan yabancı dil eğitim sürecimiz, çok yönlü metotların kullanılmasına dayanmaktadır. Eğitim saatlerinde işitsel, görsel, bedensel ve zihinsel materyallerin yer almasına önem verilerek her çocuğun farklı ilgi ve duyusuna hitap edilmekte, yabancı dili sevmeleri ve bunu eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Kurumumuzda haftanın beş günü biri yabancı uyruklu olmak üzere seçkin üniversitelerden mezun, her biri pedagojik formasyon sahibi, alanında uzman toplam üç farklı yabancı dil öğretmeni görev yapmaktadır. İngilizce öğretmenleri haftanın üç günü tam gün, haftanın iki günü ise yarım gün kampüslerimizde bulunurlar. Dolayısıyla Efdal Anaokulu öğrencileri yaparak yaşayarak öğrenme anlamında her gün yabancı dil eğitimi alırlar.

Öğrencilerimizin İngilizceyi yalnızca bir ders olarak değil; hayatlarının bir parçası olarak görmeleri için yabancı dil programımızda farklılıklar bulunmaktadır:

 • Öğrencilerimizin İngilizce olarak düşünmeyi bir beceri haline getirebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Düşünme Becerileri’ dersi akademik ve sosyal olarak programımızı desteklemektedir.
 • Kore’den özel olarak getirttiğimiz ‘Say Pen’ (Konuşan Kalem) ile sürdürdüğümüz etkinliklerde, öğrencilerimiz kalemi kullanarak hem kitabı dinlerler hem de bilmedikleri kelimelerin anlamını öğrenirler.
 • Kuklalarla yapılan diyalog ve drama çalışmaları, resimli kartlarla oynanan oyunlar, ünite kartlarını içeren yer panoları ve posterleri küçük motor kaslarını geliştiren kitap çalışmaları ve etkinlikler, ‘Big Book’ kitaplarının okunup sonrasında hikayelerin dramatize edilmesi, ses CD’si, DVD ve akıllı tahta eşliğinde görsel ve işitsel eğitimin verilmesi, piyano eşliğinde öğrenilen şarkılar ve tekerlemeler öğrencilerimizin daha hızlı ve akıcı şekilde İngilizce öğrenmesini sağlayan etkinliklerimizdir.
 • Okulumuzda yabancı dilin doğal ortamında kullanılabilmesini desteklemek adına kampüslerin her alanı etkin bir şekilde değerlendirilmektedir. Mutfak etkinlikler, bahçe etkinlikleri, çeşitli görsel ve işitsel etkinliklerin hepsi grup öğretmenlerinin eşliğinde İngilizce olarak yapılır.
 • İngilizce derslerinde yapılan çalışmalar düzenli olarak internet üzerinden bülten halinde velilerimize aktarılır.